Naamloos 1
   
 

1
HTML5, CSS3 and jQuery Navigation menu
1
Naamloos 1
   
 
      provincie Noord Brabant
      gemeente Werkendam
      partners
 
Biesbosch MuseumEiland

Restauratie 'Sint Elisabethsvloed'

Al sinds 2002 heeft Stichting Biesbosch Museum het schilderij De Sint Elisabethsvloed door H. Weingärtner in bruikleen van Het Noordbrabants Museum.

Sinds de herinrichting/uitbreiding van het Biesbosch Museum heeft dit schilderij een erg belangrijke plaats in de vaste expositie van het museum. Het schilderij (te bezichtigen in paviljoen 1) is van december 2016 t/m maart 2017 in restauratieatelier Stangier te Guttecoven geweest. Het heeft daar een uitgebreide conservering en restauratie ondergaan waardoor het zowel materiaaltechnisch als esthetisch weer in goede staat verkeert en hierdoor ontsloten kan blijven voor publiek.

De restauratie is mede mogelijk gemaakt door:

 

 

Stichting Dioraphte

Stichting Dioraphte steunt het museum met een bijdrage voor de ontwikkeling van het Biesbosch MuseumEiland inclusief binnenexpositie.

De stichting Dioraphte heeft ten doel het verlenen van materiële ondersteuning van Algemeen Nut Beogende Instellingen welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend de bevordering van kunst, cultuur en/of wetenschappelijk onderzoek ten doel hebben, zulks ten behoeve van projecten of activiteiten binnen de doelstellingen van die instellingen. Portefeuille Kunst: In de kunstsector is het toekenningsbeleid vooral gericht op projecten die te maken hebben met roerend en/of onroerend erfgoed.

 

Prins Bernhard Cultuurfonds / Sayers Fonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds / Sayers Fonds steunt het museum met een bijdrage voor de educatieve inrichting en dan met name over de bijzondere fauna in de Biesbosch.

Het doel van het Sayers Fonds is het financieel ondersteunen van projecten op het terrein van de kunst, met name klassieke muziek, projecten op het terrein van de instandhouding van Nederlandse fauna en het ondersteunen van talent op het gebied van geneeskunde.

Richtlijnen PBCfonds voor educatieve projecten: Educatieve projecten laten specifieke doelgroepen kennismaken met cultuur en natuur in Nederland. Met het ondersteunen van educatieve projecten wil het fonds aanvragers stimuleren om op nieuwe, bijzondere wijze een doelgroep te bereiken, binnen en buiten het onderwijs.

Financiële ondersteuning is mogelijk voor:
– bijzondere projecten met een educatief karakter
– projecten die zich richten op bijzondere doel- of publieksgroepen
– het vervaardigen van (les)materiaal voor gebruik binnen en buiten het onderwijs voor zover het om
  niet-reguliere, uitzonderlijke projecten gaat
– bijzondere projecten die zijn gericht op de bewustwording van het belang van natuur en landschap

VSBfonds

Het VSBfonds steunt het museum met een bijdrage voor de ontwikkeling van het Biesbosch MuseumEiland inclusief binnenexpositie.

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.’

Richtlijnen: Voor de ontsluiting van erfgoed ondersteunt het VSBfonds de inrichting of herinrichting van nieuwe permanente of semipermanente tentoonstellingen. Men kan ook de inrichting of herinrichting van een theater of museum ondersteunen. Belangrijk is altijd dat de (her)inrichting leidt tot hogere bezoekersaantallen en een betere bezoekerservaring. Bij de beoordeling kijkt men daarom ook naar het toekomstige tentoonstelling- en presentatieaanbod.

Vfonds

Het vfonds steunt het museum met een bijdrage voor de inrichting van een kabinet over de rol die de Biesbosch heeft vervuld ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. In dit kabinet wordt een prominente plaats gegeven aan de rol van de linie-crossers. Het vfonds vindt dat belangrijk en heeft daarom positief besloten op ons subsidieverzoek.

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij. Uw deelname aan deze loterij wordt daarom van harte aanbevolen.

 
 

binnenexpositie 'Over-leven in de Biesbosch'

De volgende instellingen steunen het museum met een bijdrage voor de ontwikkeling van de binnenexpositie 'Over-leven in de Biesbosch':
- J.E. Jurriaanse Stichting
- Stichting Zabawas
- K.F. Hein Fonds
- Rabobank Altena
- Ars Donandi / Russell-ter Brugge fonds
- Van Cappellen Stichting
- Stichting Van Zadel de Rooy
- ERM Foundation
- Gravin van Bylandt Stichting

 
 
 
 
 
1

@ 2016 Biesbosch MuseumEiland Werkendam

 
Naamloos 2
  over het museum


te zien en te doen


museum

biesbosch beleving

museumEiland

buitenmuseum

collectie

rondvaarten

fietsverhuur

wandelroutes

huwelijk

groepsarrangementen

bezoekersinfo


adres

openingstijden

prijzen

winkel

wisselexposities

spelregels

kinderfeest

eten en drinken


speel en leer


schoolprogramma

biesbosch beleving

plantenquiz

geheugenspel

steun ons


sponsors

vrienden

anbistatus

nieuws