Let op: Rijkswaterstaat werkt aan de wegen rondom de Biesbosch. Dit kan tot vertragingen leiden. Je kunt het beste de reistijd checken via Google Maps en kijk voor de meest actuele situatie op de website van Rijkswaterstaat.

Vanwege technische problemen met de pont van de Kop van ‘t Land naar Werkendam is deze tijdelijk uit de vaart! Zie verder de website van Blue Amigo.

Biesbosch MuseumEiland

DonatieEiland

Eenmalige schenking

Kwaliteitsbehoud met jouw bijdrage.
Om onze entreeprijzen zo veel mogelijk op het huidige niveau te kunnen handhaven, doen we daarom een beroep op jouw maatschappelijke betrokkenheid. Spreken onze missie en werkwijze je aan en wil je het Biesbosch MuseumEiland steunen, doe dan een eenmalige of periodieke gift. Je bijdrage zal worden besteed aan nieuwe tentoonstellingen, educatieve programma’s en de zorg voor collecties. Op deze manier kan het Biesbosch MuseumEiland een culturele leeromgeving blijven voor iedereen!

Wil jij ons eenmalig iets schenken dan kan dat via het formulier hiernaast. Dit kan vanaf 5 euro. Alle beetjes zijn welkom. Alvast bedankt. Eenmalige giften zijn beperkt aftrekbaar. Alleen dat deel van de totale giften, op jaarbasis hoger dan één procent (tot maximaal tien procent) van jouw verzamelinkomen, komt voor aftrek in aanmerking. Voor meer informatie: www.belastingdienst.nl/anbi.
Kijk hieronder voor meer mogelijkheden om te schenken of na te laten.

Schenkingen, nalatenschap en legaten

Draag je de Stichting Biesbosch MuseumEiland een warm hart toe en wil je ons steunen? Dat kan in de vorm van een schenking, nalatenschap of een legaat. Het museum heeft van de Belastingdienst een ANBI-status gekregen en hoeft daarom geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. Er zijn nog meer fiscale voordelen aan verbonden: donateurs kunnen giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, vanzelfsprekend binnen de daarvoor geldende regels. De Stichting Biesbosch MuseumEiland genereert inkomsten uit kaartverkoop en wordt ondersteund door fondsen en sponsoren, maar om onze programmering op peil te houden, hebben we ook jouw steun hard nodig. Wij vinden dat iedereen recht heeft op cultuureducatie. Daarom is het belangrijk dat het Biesbosch MuseumEiland toegankelijk blijft voor bezoekers uit alle lagen van de bevolking en voor alle scholen.

Een periodieke schenking geeft optimaal voordeel

Wil je de Stichting Biesbosch MuseumEiland structureel steunen en optimaal gebruikmaken van de aftrekmogelijkheden in de Inkomstenbelasting (Geefwet) en de multiplier, dan adviseren wij je een periodieke schenking voor vijf jaar of meer met ons af te spreken. Een periodieke schenking is onbeperkt aftrekbaar. Met ingang van 2014 is het niet meer nodig deze per notariële akte vast te leggen.

Nalaten

Via een testament kun je een schenking nalaten aan de Stichting Biesbosch MuseumEiland. Ook bestaat de optie om de Stichting Biesbosch Museum Eiland tot erfgenaam te benoemen. Jij kunt zelf aangeven welk percentage van jouw nalatenschap je aan het museum wilt geven, dit wordt dan vastgelegd in jouw testament. Wanneer je een vooraf vastgesteld bedrag wilt doneren, kan je de Stichting Biesbosch MuseumEiland een legaat toewijzen. Het museum is vrijgesteld van schenkingsrecht en successierecht, waardoor jij er zeker van bent dat jouw gift dáár terecht komt waar jij wilt.

Schenkingen in natura

Schenkingen kunnen ook in natura worden gedaan. Stel, je bent in het bezit van bijvoorbeeld een bijzonder object en je wilt dat schenken. Indien het museum dit object van belang acht voor de collectie, wordt het object getaxeerd en over een periode van 5 jaar aan het museum geschonken (fiscale schenking, een periodieke schenking).

Schenkingen in natura (geen fiscale schenking)

Schenkingen kunnen ook in natura worden gedaan zonder het fiscale voordeel. Stel, je bent in het bezit van bijvoorbeeld een bijzonder object, boeken, etc. dan kan je deze ook schenken. Het museum neemt in principe alle schenkingen aan, zolang de schenking van belang wordt geacht voor het museum. In overleg met de schenker wordt dan afgesproken wat het museum uiteindelijk met jouw schenking doet. Alle schenkingen komen altijd ten goede aan de Stichting Biesbosch MuseumEiland.

Geefwet

Sinds 2012 is er een uitbreiding voor het aftrekken van gewone giften. Giften aan de Stichting Biesbosch MuseumEiland mag je voor de berekening van jouw aftrekpost verhogen met 25%. Deze verhoging mag je toepassen over een giftbedrag van maximaal € 5.000. Voor de verhoging geldt dus een maximum van € 1.250. Boven de € 5.000 blijven jouw giften nog wel aftrekbaar, maar de verhoging van 25% geldt niet voor het bedrag boven de € 5.000. Stel, je schenkt € 1.000 per jaar. Voor de aftrekpost mag je dit bedrag verhogen tot 125%. Dan is jouw aftrekpost dus € 1.250. Bij het toptarief van 49,5% krijg je van elke € 1.000 dus € 618,75 van de fiscus terug. Een gift van € 1.000 kost je daarmee € 381,25. N.B. Tot 2023 wordt jaarlijks het tarief van de aftrekposten verder verminderd. Vanaf 2023 is het tarief 37,10%. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Wil je doneren?

Misschien is het interessant om alvast te kijken op berekenhet.nl , waar je een indicatie kunt krijgen van wat het financiële effect is van jouw beoogde schenking. Je kunt de benodigde formulieren downloaden vanaf de website van de Belastingdienst: Meer informatie over Periodieke Giften

Periodieke Schenkingsovereenkomst